Torrentserver návod | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

PRAVIDLÁ A NÁVOD NA POUŽITIE TORRENTSERVERA

Skôr než začneš "pracovať" na Torrentserveri /ďalej len TS/ prečítaj si prosím nasledovnú správu, ktorá obsahuje odporúčania, pravidlá, ako aj konkrétne návody ako TS používať.

Najprv zopár pravidiel, ako sa na TS správať - aby nedochádzalo k problémom a nežiaducim situáciám.

 

NA ÚVOD JEDNO UPOZORNENIE:

!!! ZA OBSAH STIAHNUTÝCH VECÍ SI ZODPOVEDÁ STAHOVATEĽ. PREVADZKOVATEĽ, ADMINISTRÁTORI ANI OSTATNÍ UŽÍVATELIA NEMAJÚ MOZNOSŤ PREVERIŤ LEGÁLNOSŤ STIAHNUTÝCH DÁT.!!!

 

PRAVIDLÁ:

1) TÁTO SLUŽBA NIE JE OFICIÁLNA, preto sa o TS nikde nezmieňuj, nechváľ sa s prístupom a ani neposkytuj nikomu prihlasovacie údaje bez súhlasu administrátorov TS.

2) Pri komunikácii na TS sa správaj slušne, rozvážne a hlavne bez vulgarizmov a nadávok.

3) Riaď sa odporúčaniami a žiadosťami Administrátorov, ktoré ti zašlú prostredníctvom sprav.

4) Taktiež, pokiaľ je to možné sa snaž vyhovieť požiadavkám iných členov na TS. Ak ti budú môcť pomôcť oni, taktiež ti radi pomôžu.

5) Snaž sa TS zbytočne nezahlcovať, t.j. nesťahuj príliš veľa súborov naraz, taktiež ber ohľad na momentálne voľné miesto na disku TS.

6) TS používaj podľa návodu - TJ. spôsobom ktorý je stanovený napr. umiestňovanie sťahovaní do príslušných tematických sekcii.

 

!!! V prípade porušovania pravidiel TS a taktiež nerešpektovania príkazov administrátorov TS ti môže byť účet na TS pozastavený, pripadne zrušený. !!!

 

NAVOD:

Plnohodnotné používanie Torrentserveru sa skladá z dvoch hlavných časti

 

A) Ovládanie Torrentserveru prostredníctvom webového rozhrania TS

B) Prístup k dátam na disku prostredníctvom FTP (file transfer protocol)

 

A. OVLÁDANIE TORRENTSERVERU PROST. WEBOVÉHO ROZHRANIA

Keďže čítaš túto správu tak sa ti úspešne podarilo pripojiť do webového rozhrania cez stránku tor.proxisnet.sk - prostredníctvom prihlasovacích údajov tvojho účtu, ktoré ti boli poskytnuté. Tato časť slúži pre zadávanie úloh Torrentserveru - to jest napr. pridanie nového sťahovania, spustenie sťahovania, pozastavenie, zmazanie a zmazanie sťahovania s dátami.

 

1) PRIDANIE NOVÉHO SŤAHOVANIA

Pridať nové sťahovanie sa dá viacerými spôsobmi. Pri každom si však musíme nájsť torrent súbor, ktorý chceme sťahovať (prípona .torrent). Ten nájdeme prostredníctvom vyhľadávačov, alebo serverov ako Mininova, Thepiratebay a i. TS nám ponúka 3 možnosti pridania nového sťahovania.

1.1) Uploadovanie vlastného torrent súboru zo svojho disku

EDIT: Evidujeme problém s nahravaním .torrent súborov na sťahovanie, kedy je potrebné si v položke Profil zmeniť tému napr. na BlueFlux aby nahrávanie fungovalo.

Stačíš tlačidlo VYBRAŤ SÚBOR - otvorí sa ti ponuka a na svojom disku nájdeš torrent súbor, ktorý si si predtým stiahol na disk z nejakého servera a po vybraní súboru stlačíš GO. Súbor sa pridá do fronty.

1.2) Pridanie torrent pomocou zadania odkazu

Do polička URL FOR TORRENT FILE nakopíruješ priamy link na torrent súbor nachádzajúci sa na nejakej web stránke /Mininova atď./ a stlačíš GO, ak je odkaz správny - pridá ti súbor do fronty.

1.3) Vyhľadávanie torrent súboru prostredníctvom TS

Do polička Torrent Search napíšeš názov toho, čo chceš hľadať, v roletke vyberieš vyhľadávač a stlačíš SEARCH. Ťukneš na konkrétny súbor z tých čo ti našlo a súbor ti pridá do fronty.

 

2) SPUSTENIE SŤAHOVANIA

2.1 Pre spustenie sťahovania si nájdeš súbor v zozname sťahovania /fronte/ a stlačíš zelené tlačidlo PLAY /štvorček s trojuholníkom - RUN TRANSFER/ Otvorí sa ti okno z nastavením sťahovania.

2.2 Tu označ všetky súbory, ktoré chceš stiahnuť /ak je to viac ako 1 súbor. Ak to je len 1 napr. video, tak to spraví samo/.

2.3 Ďalej v kolónke SAVE PATH vyber zložku podľa toho čo sťahuješ

   01. MP3 - /hudobne súbory/

   02. FILMY - /videosúbory, t.j. seriály, filmy, DVD, HD filmy/

   03. HRY - /hry - PC a konzolové hry/

   04. INÉ - /všetko ostatné, t.j. software a i čo nespadá do predchodzích 3 kategórií/

!POZOR! - umiestňovanie do tematických zložiek je POVINNÉ a pre udržanie poriadku na TS sa vyžaduje aby ste umiestňovali svoje sťahovania do správnej kategórie /hlavne bez akéhokoľvek umiestnenia - neumiestnený torrent bude automatický ZMAZANÝ administrátorom bez varovania/. Nerešpektovanie tohto systému bude sledované a postihovane!!

2.4 Po tom čo vyberiete správnu zložku stlačte RUN TRANSFER a sťahovanie by sa malo spustiť /overíte obnovením stránky TS - napr. stlačením klávesy F5 na klávesnici/

 

3) PRENESENIE DÁT HOTOVÉHO SŤAHOVANIA DO PC

- prenáša sa to prostredníctvom FTP - o tom sa píše v časti B tohto návodu.

 

4) MAZANIE SŤAHOVANIA

Ak si stiahnuté dáta úspešne preniesol do svojho PC /alebo z iných dôvodov napr. vloženie zlého torrentu/ môžeš vymazať torrent zo zoznamu sťahovania. Tu rozoznávame 2 druhy vymazania torrentu - Bez Dát a s Dátami.

 

4.1 MAZANIE TORRENTU BEZ DÁT - vymaže len torrent s fronty - stiahnuté údaje nechá na disku - /môžete k nim pristúpiť cez FTP/ Stopnutý alebo nespustený torrent vymažete z fronty stlačením tlačidla DELETE /červené štvorcové tlačidlo X úplne napravo v riadku daného torrentu/

!!Tento spôsob hlavne využívajte, ak ste ešte torrent nespustili, alebo sa sťahovanie už dokončilo, torrent chcete odobrať z fronty, a dáta na disku chcete zachovať pre seba alebo niekoho iného.

4.2 MAZANIE TORRENTU S DÁTAMI - pre vymazanie torrentu vrátane údajov, ktoré sa už stiahli na disk. V riadku vášho torrentu kliknete na tlačidlo DIRECTORY /žltá ikonka zložky - adresára - naľavo za semafórikom/ Otvorí sa okno so súbormi torrentu - buď po jednom alebo po označení spolu vymažeme príslušným tlačidlom DELETE /X/. Pripadne stlačíme BACK TO PARENT DIRECTORY, čím pôjdeme o úroveň vyššie a vymažeme celu ZLOŹKU nášho torrentu. Potom vymažeme ešte samotný torrent podľa spôsobu 4.1

!! Tento spôsob používame hlavne ak sa nám torrent nejako zasekne, pripadne ak sme si už rozbehnuté sťahovanie rozmysleli, alebo je sťahovanie dokončené a na disku je malo miesta.

!!! POZOR - mažeme len "svoje" veci. A to len ak nás nikto nepožiadal, aby sme ich na disku nechali a hlavne vtedy, ak je málo miesta na disku. Mazanie cudzích súborov bude postihovane!!

 

B) PRISTUP K DÁTAM NA DISKU PROST. FTP (file transfer protocol)

Tento odsek pojednáva o tom ako dostaneme súbory stiahnuté cez TS do svojho počítača. Na pripojenie cez FTP močme použiť rôzne programy /TC a i/ ja odporúčam program FILEZILLA X a na neho bude písaný aj tento návod.

Download: http://filezilla-project.org/download.php?type=client

 

1) Program stiahnite a nainštalujte

2) Spustite program

3) Stlačte SÚBOR potom SPRÁVCA LOKALÍT

4) v otvorenom okne NOVÁ LOKALITA - pomenujte si ju ako chcete

5) v záložke ZÁKLADNÉ vypíšte do kolónky HOSTITEĽ danú číselnú adresu podľa toho kde bývate resp. na spotrebe akú mate IP adresu a podľa prvých dvoch čísel vyberte tu vašu:


tor.proxisnet.sk

alebo:

10.250.7.197 (sídlisko Vinbarg)

10.251.7.197 (sídlisko Za rajom + Bocian komplex)

10.252.7.197 (sídlisko Obrancov mieru)

10.253.7.197 (sídlisko Družba)

 

Pre užívateľov na wifi sieti použite adresu 10.250.7.197

Zlým nastavením servera si len sami spomaľujete prenos z FTP servera

 

6) SPÔSOB PRIHLASOVANIA vyberte NORMÁLNY

7) do kolónky POUŽÍVATEĽ vypíšte ak STE na optike: fibernet ak NIE STE: proxisnet

8) do kolónky HESLO vpíšte: torrent

9) !DÔLEŽITÉ - v záložke NASTAVENIE PRENOSU "zaškrtnite" možnosť OBMEDZIŤ POČET SÚČASNÝCH SPOJENÍ, taktiež maximálny počet spojení muší byt nastavený na 1 - inak vás nepripojí.

10) Stlačíme PRIPOJIŤ

 

Malo by vás úspešne pripojiť na FTP Torrentserver, v ňom sa hýbete takmer rovnako ako v štandardnom prieskumníku súborov alebo ako v Total commanderi. Naľavo sú zložky vášho počítača, pravo zložky Disku TS. Súbory prenášate dvojklikom, pravým tlačidlom a výberom možnosti STIAHNÚŤ, alebo klasickým pretiahnutím súborov a zložiek z jedného okna do druhého.

Pripadne otázky nám, píšte cez Massage v TS a dodržiavajte prosím pravidlá a udržujte poriadok na TS.

 

(napísal: Shobul, úprava: DesignIT, s.r.o.)