Návod na synchronizáciu času cez internet (NTP) v XP [EN] | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

Krok č. 1: V systémovom panele (TRAY) klikneme rýchlo 2x na čas.

 


Krok č. 2: Po dvojitom kliknutí na čas sa nám zobrazí okno s možnosťami nastavenia času a dátumu. V tom okne klikneme na hornej lište na "Internet Time" [čas na internete].

 


Krok č.3: V kolonke "Server" označíme cudzí server a vymažeme ho (DEL). Namiesto starého servra napíšeme "ntp.proxisnet.sk"; ak si želáme aby sa Nám čas aktualizoval pravidelne, označíme "Automatically synchronize with an Internet time server", v opačnom prípade odznačíme možnosť a klikneme na "Update Now" [zosynchronizovať teraz].

 


Krok č. 4: Čakáme pokiaľ Windows zosynchronizuje čas so servrom ntp.proxisnet.sk.

 


Krok č. 5: Ak sa Nám zobrazilo "The time has been successfully synchronized with ntp.proxisnet.sk on..."  znamená, že čas bol úspešne nastavený podľa ntp.proxisnet.sk. Nakoniec iba všetko potvrdíme kliknutím na "OK".