Nastavenia Torrent FTP | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

Nastavenie FTP manažéra (napr. Total Commander) na sťahovanie súborov z tor.proxisnet.sk.

pre užívateľov z optiky 

login: rovnaky ako na tor.proxisnet.sk
heslo: rovnake ako na tor.proxisnet.sk 

server: tor.proxisnet.sk

pre užívateľov z wifi 

login: proxisnet 
heslo: torrent 

server: 10.250.7.197 

Neskôr, keď sa vytvoria všetky torrent účty, spravia sa aj osobitné účty pre užívateľov kvôli štatistikám FTP prenosov. Takisto sa budú viesť štatistiky sťahovania podľa používateľov.