Prehľad pokrytia ProxisNET | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

V prehľade nižšie uvádzame prehľad pokrytia signálu siete ProxisNET a zoznam objektov/ulíc, kde je možné zriadiť internet pripojenie prostredníctvom káblu.

Zoznam lokalít pokrytých signálom siete ProxisNET:

 • Bardejov - Mesto (100% pokrytie)
 • Bardejov - Mihaľov
 • Bardejov - Bardejovská Nová Ves
 • Bardejov - Bardejovská Zábava
 • Bardejov - Bardejovské Kúpele
 • Bartošovce
 • Becherov
 • Dlhá Lúka
 • Dubinné
 • Fričkovce
 • Hertník
 • Hervartov
 • Hrabovec
 • Chmeľová
 • Janovce
 • Jedlinka
 • Kľušov
 • Kľušovská Zábava
 • Kobyly
 • Komarov
 • Kučín
 • Kurima
 • Lukavica
 • Mikulášová
 • Mokroluh
 • Nižná Polianka
 • Osikov
 • Poliakovce
 • Poštárka
 • Rokytov
 • Smilno
 • Stebník
 • Stebnícka Huta
 • Tarnov
 • Tročany
 • Vaniškovce
 • Zborov

Zoznam lokalít s možnosťou pripojenia TP káblom:

 • sídlisko Družba
 • sídlisko Obráncov mieru
 • sídlisko Vinbarg
 • sídlisko Za rajom
 • ul. Dlhý Rad - obytné bloky + obchodné a administratívne priestory
 • ul. Hurbanova - obchodné a administratívne priestory
 • ul. Slovenská - obytné bloky + obchodné a administratívne priestory

 V príprave:

 • Raslavice - v príprave
 • Šiba - v príprave
 • Vyšná Polianka - v príprave
 • Varadka - v príprave
 • Hutka - v príprave
 • Nižný Mirošov - v príprave
 • Vyšný Mirošov - v príprave
 • Cigla - v príprave
 • Dubová - v príprave
 • Beloveža - v príprave
 • Hažlín - v príprave
 • Cernina - v príprave
 • Rešov - v príprave

Lokality sú priebežne aktualizované. Ak v zozname chýba Vaša lokalita, neváhajte a kontaktujte nás. V prípade záujmu, je možné posúdiť vybudovanie nových prístupových bodov pre zriadenie pripojenia prostredníctvom káblu alebo optiky. Do úvahy prichádzajú obytné bloky, obchodné či administratívne priestory a podobne.