Je to naozaj neuveriteľné, ale posledná úprava cien (okrem zmien súvisiacich so zmenou sadzby DPH) bola vykonaná 1.1.2009 pri príležitosti zavedenia meny EURO.

Od tejto doby, prešlo už viac ako 9 rokov, počas ktorých sme sa snažili postupne zvyšovať technické parametre ponúkaných služieb pri nezmenenej cene.

 

Vzhľadom k tomu, že za toto obdobie došlo k významným zvýšeniam nákladov takmer v každom smere, tak sme sa rozhodli výraznejšie aktualizovať cenník ponúkaných služieb.

Veríme, že nám väčšina z Vás ostane verná a využije možnosť získania "Vernostnej ceny", a že sa nám opätovne podarí poskytovať služby čo najdlhšie pri nezmenenej cene.

 

Prehľad základných zmien:

 

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte nás osobne na kontaktnom mieste Dlhý rad 19 alebo nám nechajte odkaz na tel. čísle 0908 087622 v sekcii informácie o produktoch. Nezabudnite uviesť okrem Vášho dotazu - podnetu aj meno účastníka, typ a miesto (adresu) poskytovanej služby a telefonický kontakt.

 

Nový cenník internetových služieb prostredníctvom metropolitnej optickej siete Fiber-NET.sk platný od 1.5.2018

Nový cenník internetových služieb ProxisNET (bezdrôtové pripojenie) platný od 1.5.2018

 

Aktuálny cenník doplnkových služieb

Aktuálne všeobecné podmienky platné od 1.12.2016

 

Staršie cenníky a všeobecné obchodné podmienky:

Cenník služieb Fiber-NET.sk platný do 30.4.2018

Cenník služieb ProxisNET platný do 30.4.2018

Predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky platné do 30.11.2016

Predchadzajúci cenník doplnkových služieb platný do 1.4. 2022

template
joomla