Zmena IP adresy vo Windows XP | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

Začnete tak, že kliknete na

Start --> Settings (Nastavenia) --> Network Connections (Sieťové pripojenia)”


Otvorilo sa okno ako na dolnom obrázku.Pravým tlačidlom myši označte bezdrôtové
pripojenie (wireless Network) a zvoľte Properties (Vlastnosti).Teraz vyberte protokol “Internet Protocol (TCP/IP)”
ako na spodnom obrázku a kliknite na Properties (Vlastnosti).


Po tomto kroku sa Vám otvorí nové okno, v ktorom sa definujú IP adresy potrebné pre pripojenie.
Ale tentokrát budete musieť nastaviť automatické prideľovanie IP adresy.


To dosiahnete tak, že zaškrtnete políčko ako na spodnom obrázku.

Obtain an IP addressautomatically (Získať IP adresu automaticky)”.
To isté je potrebné spraviť aj pri DNS serveroch.Kliknite na tlačidlo “OK” Pozatvárajte všetky okná (v počítači Smile ) a máte nastavené
automatické pridelenie IP adresy od poskytovateľa pripojenia.