Ak Vám nefunguje internet | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

1. Skontrolujte opticky všetky káble a konektory, všetky ich podotláčajte.
2. Predpokladáme že máte operačný systém Windows 98/SE/XP, zapnite si príkazový riadok (Štart - Spustiť) do riadku napíšete cmd, stlačte Enter, otvorí sa Vám príkazový riadok.
3, Skontrolujte, nastavenia sieťovej karty (lokálna sieť, pripojenie k miestnej sieti alebo local area connection), do príkazového riadka napíšete ipconfig /all , vypíše Vám nastavenia Vašej sieťovej karty, t. j. Adresa IP, Maska podsiete, Predvolená brána. Adresa IP by mala byt automaticky prideľovaná a mali by ste obdržať adresu v tvare 1.1.1.x kde x sa môže meniť resp. ak ste na optickej sieti tak adresu v tvare 10.25x.y.z kde x,y,z je rôzne podľa lokality pripojenia.
4. Ak všetky nastavenia sú správne skontrolujte, spojenie so serverom, do príkazového riadka napíšte ping 1.1.1.1  resp. na optickej sieti ping 10.254.1.254. Ping je príkaz na overenie odozvy (resp. či komunikuje Váš počítač s naším najbližším bodom).

Ak Vám vypíše, Odpoveď od 1.1.1.1 (resp. na optickej sieti 10.254.1.254) a čas odozvy je menší ako 40 ms, tak je to v poriadku. Váš počítač komunikuje s naším prístupovým bodom resp. bránou.

Ak Vám vypíše, čas požiadavky uplynul. Znamená to, že Váš počítač nekomunikuje s naším prístupovým bodom. Skúste vypnúť všetky residentné programy (to sú tie, ktoré majú ikonky v pravom dolnom rohu pri hodinách, najčastejšie sa vypínajú tak, že kliknete na nich pravým tlačítkom a vyberiete z menu QUIT, EXIT, STOP,... . Potom skúste, či Vám otvorí stránku.

Nakoniec ak ste otestovali spojenie s naším prístupovým bodom a je vytvorené spojenie prostredníctvom bezpečnostného tunelu, skúste ešte pingnúť DNS, to spravíte takto: Do príkazového riadka napíšete ping  217.119.127.200 alebo ping 217.119.127.1. Ak máte odozvu a stále Vám nefunguje internet kontaktuje nás na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať Java scripty povolené resp. telefonicky v čase technickej podpory ako je uvedené na kontaktnej stránke a popíšte, čo ste všetko skúšali.

K najčastejším problémom dochádza, keď klient má na počítači nainštalovaný firewall (napr. ZoneAlarm, atď.) a zákaže všetky porty a adresy von a dnu. Potom Windows nevie kde hľadať požadovanú www. Keď aj po vypnutí všetkých residentných programov Vám stále nefunguje internet kontaktuje nás na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať Java scripty povolené resp. telefonicky v čase technickej podpory ako je uvedené na kontaktnej stránke a popíšte, čo ste všetko skúšali.